Kontantfritt hotell

Son Spa er et kontantfritt hotell. Betaling gjøres med de vanligste kredittkortene. Enklere for oss – enklere for deg.

Vi takker for forståelsen!

Velkommen!