Menu

The Good Neighbour

THE GOOD NEIGHBOUR 

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet og her er noe av det vi gjør i løpet av året:

  • Barnekreftsaken er vår hjertesak og vi inviterer til vårbad til inntekt for barnekreftforskning
  • I desember arrangeres ensomt juletre. Der kan man levere gaver til de som trenger det og vi donerer penger til UNICEF
  • Vi inviterer det lokale eldresenteret til lunsj
  • Hvert år inviterer vi til dugnad for å rydde de lokale strendene i samarbeid med Kystlotteriet.
  • Vi samarbeider med organisasjonen In The Same Boat som jobber for et renere hav. Gjennom dem arrangerer vi plastryddedugnader og tilbyr økoturer for våre konferansekunder
  • Vi arrangerer treningsdugnad til inntekt for UNICEF–Puls for UNICEF
  • Vi har i samarbeid med Son Bryggeri laget vårt eget øl – Bølgebrus