Menu
kr0.00

No products in the cart.

Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for våre nettsider. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice, enten via e-post booking@sonspa.no eller på telefon +47 64 98 48 00. Vi viser i tillegg til vår Personvernerklæring, som du finner her.

1. NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR
1.1 Denne nettside eies og drives av Son Spa AS

1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.

1.3 For brukere som registrerer seg som medlem i Nordic Choice kundeklubb, Nordic Choice Club, gjelder foruten Brukervilkårene også Nordic Choice Club Medlemsvilkår som du finner her.

1.4 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2. ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR
2.1 For å forbedre din bruk av nettsiden vil Son Spa kunne komme til å gjøre endringer på den.

2.2 Son Spa forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Son Spa anser nødvendig. Videre forbeholder Son Spa seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

2.3 Son Spa tar forbehold om prisfeil på nettsiden

3. IMMATERIELLE RETTIGHETER
3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Norwegian Hospitality Group eller Nordic Choice.

3.2 Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.

3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Norwegian Hospitality Group eller Nordic Choice. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.

3.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Norwegian Hospitality Group eller Nordic Choice eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

3.5 Kommersiell virksomhet i sammenheng med oppholdet skal avtales med hotellet.

4. HYPERLINKER
4.1 Vår nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater vår nettside.

4.2 Vi råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.

4.3 At vi tilbyr slike linker innebærer ikke at vi stiller oss bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.

4.4 Ettersom vi ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler vi deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5. ANSVARSGEBRENSNING
5.1 Norwegian Hospitality Group gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.

5.2 Norwegian Hospitality Group garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.

5.3 Norwegian Hospitality Group har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

6. SIKKERHET PÅ NETTSIDEN
6.1 Norwegian Hospitality Group, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.

6.2 Norwegian Hospitality Group tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner.