Sons historie

Son er både kystperle og kunstnerby.

Kystperlen Son er et gammelt ladested ved Oslofjorden, mellom Hvitsten og Moss.
Stedet ble benyttet som havn for Chistiania når de indre delene av fjorden var islagt. På gamle hollandske kart står Zoon Water som navn på Oslofjorden.
Son er særlig kjent for sin gamle bebyggelse fra hollendertiden, med trehus og trange smug som man gjerne forbinder med byer langs kysten av Sørlandet. Det er også en populær småbåthavn.
Tidlig i det 20. århundre ble Son en kunstnerby. Kjente personer som Nils Kjær, Ludvig Karsten, Herman Wildenvey, Ronald Fangen og den eksentriske maleren Karl Dørnberger er blant de som bosatte seg der.
Også i dag bor det mange kjente keramikere, malere og forfattere i Son; Turid Mjelve, Hanne Lunder, Anne Karin Helly-Hansen, Arne «Tassulv» Samuelsen, Erik Thome, Steinar Christensen, Dorothea Volkart Nordahl, Halvor Roll, Arne Ruste og Dag Larsen.
Galleri Soon og Galleri Bakgården er to koselige gallerier i sentrum av Son.
Her ligger også Son Kystkultursenter og Son Museumshavn.
I dag bor det cirka 4000 innbyggere i Son.
Son Spa er oppført på stedet Kugrava der det i sin tid lå et stort og viktig båtbyggeri.